Utställning

2-17 april  Missionskyrkan Uppsala, Galleriet 1 tr.

 Hemma hos

 

 

UPPSALA NU och DÅ

Över och under jord                 Vid Fyris torg byggdes en offentlig toalett under jord 1927 ritad av Gunnar Leche. Den stängdes  på 70-talet. Hörnet Fyris torg / Drottninggatan  kallades tidigare för "Politiska knuten" Där fanns en anslagstavla med tidningsnyheter som många samlades kring och diskuterade de senaste händelserna.

Utsikt från Järnbron      Järnbron med ett sigill som stod för prins Carl (Karl XV) invigdes 1848. Prinsen läste här i Uppsala vid den tiden. Bron var då placerad vid Järnbrogatan nuvarande S:t Olofsgatan. Sin nuvarande plats fick den 1964

Sittiro  Linnéträdgården                        År 1741 blev Carl Linnaeus föreståndare för trädgården som anlagts av Olof Rudbeck d.ä. redan 1655.

Vattholmaängeln i Linnéträdgården . Vattholmaängeln har funnits sedan 1920-talet. Förebilden är en amorin av gjutjärn som man fann bland järnskrot som skulle smältas ned.

Skytteanums trädgård ligger på husets södra sida. Den norra gaveln vetter mot Domkyrkan och har varit en del av ringmuren.som omgärdade kyrkan.

 1