Utställning

 

 UPPSALA FÖRR

Fotona som har inspirerat mig och som jag har hämtat delar av motiven ifrån är till största delen tagna vid förra sekelskiftet av Alfred Dahlgren (1861-1908) fotografen på modet vid den här tiden. Upsala stadsfullmäktige gav honom i uppdrag att dokumentera staden. Bilderna överlämnades i ett vackert rött album med stadens gyllene vapen. Upphovsrätten har upphört.

            Alfred Dahlgrens foto.

                      Min tavla

             Alfred Dahlgrena foto

                    Min Tavla

 1