Utställning

UPPSALA FÖRR   8-18 nov 2016  Galleri Linné

 

ÅRET VAR NITTONHUNDRAÅTTA                          i huset vid korsningen Tegenergatan - Börjegatan bodde en familj med åtta barn. På högra sidan av gatan låg bostadshusen  och i övrigt var det åkermark. På en karta från 1770 finns namn på åkrar och betesmarker utanför stadsgränsen som vi nu känner igen som stadsdelar. Luthagen efter en professor Luth som bodde vid nuvarande Skolgatan och hade sin hage utanför knuten. Andra exempel är Staby gärde, Kongsgärdet, Kongsängen och Boländerna.

 

MASKROSBARN                                     Det var brist på billiga bostäder i staden och småfolket satsade sitt blygsamma kapital på att bygga i ytterområdena. Husen ser ut att bara vara utkastade på åkern. Det skulle dröja ännu några år innan gatunätet var helt utbyggt. Husen på bilden stod vid nuvarande Seminariegatan.

 

NYBRON                                     År 1899 byggdes bron om till hur den ser ut idag. En breddning av bron skedde dock 1953. Huset på bilden är en typisk handelsgård byggd på 1700-talet. Reklamen som var målad direkt på väggarna byttes inte ut lika lätt som idag.Till vänster i bild skymtar Norrlands nationshus, byggt 1889.

 

SKRIDSKOÅKNING PÅ FYRISÅN utanför Magdeburg. Här kunde man slå sig ner på den smala sittbrädan och få hjälp med att spänna på sig sina skridskor. Ett par starka karlar från försörjningsnrättningen Invaliden hjälpte gärna till, det kostade 10 öre och då kunde man tappa skridskorna hur många gånger som helst. I bak-grunden ligger kvarteret Lindormen med garverier, färgerier, brygghus och vedbodar.

 

SVINTORGET                                       På 1800-talet fanns det vid               korsningen Hamnesplanaden - Kungsängsgatan en öppen torgplats, en marknadsplats för mindre kreatur, i folkmun döpt till Svintorget.

 

BANGÅRDSGATAN                    före detta Gräsgränd. År 1866 inleddes en ny era i Upsalas historia. Som gatunamnet antyder fanns det numera en bangård. Det gick att resa till Upsala med tåg. Staden fick en ny inkörsport och man skapade en paradgata från stationen in mot centrum.

2