Utställning

KOSTER NU och Då

                Flicka på Ursholmen

          Monalisa på Måskär

                 Måsäggen

          Skarv på Skarv

          Näckrosor på Ramsö.

           Mörholmen

2