Utställning

UPPSALA NU OCH DÅ

Carolina Rediviva                  Bygget startades för exakt  200 år sedan 1819, av Jean Bernadotte nybliven kung / Karl XIV Johan. Akademiens bibliotek samt samlings- och festsalar skulle inrymmas och ritningarna fick ändras flera gånger.

Ängeln och duvorna i Engelska parken. Är man snäll mot människor och djur kan änglavingar skönjas

Bakom Carolina                         Carolinaparken / Engelska parken  är en av Sveriges första offentliga parker anlagd i början av1800-talet med över 300 stora lärk- och lövträd. Genom Ove Thörnqvists ”Rumba i Engelska parken” från 1953 blev den rikskänd under namnet Engelska parken,  

.

Svart katt över vägen. ”Tvi,tvi,tvi”                           Katterna trivs på Gösta Knutssons promenadväg genom Engelska parken.

.

Ängeln på tredje trappsteget Linnéanum                                   Byggnaden uppfördes i början av 1800-talet med Poseidontemplet i Italien som förebild.

.

Röd cykel på Dombron   Dombron är Uppsalas äldsta bro. Första bron på denna plats byggdes redan på 1300-talet Dagens bro byggdes1760.

2