Utställning

UPPSALA FÖRR  8-18 nov. Galleri Linné

                                      

GAMLA  TORGET                                    är stadens äldsta torg. Kring torget bodde köpmän och hantverkare. På Domberget reste sig den ståtliga domkyrkan och en mur av byggnader och för-svarsverk omgärdade kyrkan. Efter en restaurering av kyrkan i slutet av 1800-talet tillkom spiror i betong som sedan vittrade sönder och måste tas bort. Huset vid brofästet byggdes på 1700-talet. På 1850-talet byggdes det Gillbergska huset i vilket man redan vid 1900-talet början ville öppna en genomfart. Efter 30 års debatterande i långbänkarnas Upsala genomfördes bygget 1935.  

 

LINNÈGATAN 11                      Linnegatan tillhörde den gamla stadskärnans ytterkvarter i början av 1900-talet. Under medeltiden hette gatan Tovagatan. och låg i stadsdelen Tovan som gränsade till åkrar och ängar med många grästovor. Ängarna låg då där Mikaelskyrkan ligger idag.

 

BORTREST                                  Dagens mjölk står på trappan, levererad för fjärde dagen i rad, liksom Upsala Nya Tidning som väntar på att bli läst. Man kunde också köpa mjölken i mjölkaffären och få den uppmätt i en medhavd kanna. 1950-tal                     

 

S:T ERIKS GRÄND OCH KÄLLA       Den medeltida S:t Eriks gränd var fram till att genomfarten togs upp den enda förbindelsen mellan Fyris torg och S:t Eriks torg. År 1852 byggdes den höga stenmuren och ett pumphus uppfördes ovanför den källa som enligt legenden rann upp där kung Erik dödades i strid mot danskarna år 1160.

 

ÖFRE SLOTTSGATAN 5                   På de trånga gårdarna gällde det att utnyttja utrymmet effektivt, därför kunde ganska originella små hus tillkomma som bidrog till gårdarnas charm men som säkert var kalla och opraktiska. Husen på bilden är byggda på 1700-talet och påbyggda under 1800-talet.  

 

STAD I FÖRÄNDRING                Gamla miljöer möter nya. Bilden är tagen vid Götgatan på 1950-talet. Man rev och byggde nytt och staden fick en ny skepnad.

3