Utställning

UPPSALA FÖRR  8-18 nov. Galleri Linné

                                      

GAMLA  TORGET                                    är stadens äldsta torg. Kring torget bodde köpmän och hantverkare. På Domberget reste sig den ståtliga domkyrkan och en mur av byggnader och för-svarsverk omgärdade kyrkan. Efter en restaurering av kyrkan i slutet av 1800-talet tillkom spiror i betong som sedan vittrade sönder och måste tas bort. Huset vid brofästet byggdes på 1700-talet. På 1850-talet byggdes det Gillbergska huset i vilket man redan vid 1900-talet början ville öppna en genomfart. Efter 30 års debatterande i långbänkarnas Upsala genomfördes bygget 1935.  

 

CELSIUSHUSET                           Det medeltida huset var ursprungligen en själagård, ett hem för fattiga och sjuka. Husets sneda läge beror på att gatumönstret såg annorlunda ut på den tiden. Det byggdes senare om till ett astronomiskt observatorium med ett torn på taket. Observatoriet stod färdigt 1741 och Anders Celsius kunde ta det i besittning. Här konstruerade han den 100-gradiga termometern. Tornet på taket revs i mitten av 1800-talet.

 

BORTREST                                  Dagens mjölk står på trappan, levererad för fjärde dagen i rad, liksom Upsala Nya Tidning som väntar på att bli läst. Man kunde också köpa mjölken i mjölkaffären och få den uppmätt i en medhavd kanna. 1950-tal                     

 

S:T ERIKS GRÄND OCH KÄLLA       Den medeltida S:t Eriks gränd var fram till att genomfarten togs upp den enda förbindelsen mellan Fyris torg och S:t Eriks torg. År 1852 byggdes den höga stenmuren och ett pumphus uppfördes ovanför den källa som enligt legenden rann upp där kung Erik dödades i strid mot danskarna år 1160.

 

KYRKOGÅRDSGATAN                sedd från S:t Johannesgatan. På 1880-talet dök de första cyklarna upp på Upsalas gator. Det blev högsta mode att vara ”hjulman” och de spänstiga damerna i Upsalas ”bicycle-klubb” gjorde utflykter till Gamla Upsala och drack mjöd.

 

STAD I FÖRÄNDRING                Gamla miljöer möter nya. Bilden är tagen vid Götgatan på 1950-talet. Man rev och byggde nytt och staden fick en ny skepnad.

3