Utställning

UPPSALA NU OCH DÅ

Domkyrkan och kajorna Domkyrkan syns vida omkring med sina 118 m höga torn. I det medeltida Uppsala torde kyrkan på Domberget ha sett än mäktigare ut bland stadens i övrigt låga gråa hus med torvtak. En ringmur av byggnader omgärdade kyrkan.

Konsistoriehuset utgjorde en del av ringmuren runt Domkyrkan Huset brann ned och byggdes upp igen under1700-talet.

Kyrkan i centrum                   Domkyrkan besöks av cirka en halv miljon människor varje år.

.

Fritt efter Albertus Pictor Albertus Pictor 1440-1509  var en känd kyrkomålare som var verksam främst i Mälardalen. Hans målningar finns i många uppländska kyrkor. Både i Domkyrkan och i Helga Trefaldighet finns spår av hans målningar, dock hårt restaurerade.

Domkyrkokvarter med Ekermanska huset och Konsistortehuset

Ekermanska huset och Gustavianum                           Ekermanska huset byggdes av professor Ekerman som hade gjort sig en förmögenhet på att skriva och sälja avhandlingar till studenter. Studenten fick själv försvara avhandlingen. Flera av dem som köpte sina examina var unga adelsmän. Deras fäder hade ofta sådana positioner i samhället att en alltför stark kritik av Uppsala universitet inte kunde framföras.

 

3